کیارش کمالی پیله رود

کیارش کمالی پیله رود

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری مهندسی برق؛ الکترونیک، مکاترونیک، روباتیک و کنترل هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق توسعه، راه اندازی و برنامه نویسی CNC و PLC رایانه، شبکه و برنامه نویسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.